CHÂN MÁY R100

Giữ cho máy ảnh của bạn luôn ổn định bằng chân máy di động gọn nhẹ

VCT-R100//C AE

Chân máy cho Handycam®™ và Cyber-shot™, 1000 mm khi kéo dài, 355 mm khi gấp lại, 660 g, bao gồm hộp đựng

Danh sách cửa hàng

Rất tiếc, sản phẩm này hiện không sẵn có ở bất kỳ cửa hàng nào.
Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator