TRIPOD

Giữ vững máy ảnh bằng chân máy bền và dễ sử dụng

VCT-R640//C AE

Chân máy dành cho máy ảnh hoặc máy quay, cao 1441 mm khi mở rộng và 548 mm khi gấp gọn, nặng 1200 g, có giá để gắn máy

Danh sách cửa hàng

Rất tiếc, sản phẩm này hiện không sẵn có ở bất kỳ cửa hàng nào.
Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator