Hình ảnh của Chân máy
Các tính năng
  • Đế máy ảnh dễ dàng lắp vào/lấy ra

  • Kích thước: chiều cao tối đa khoảng 1.441 mm

  • Kích thước: chiều cao tối thiểu khoảng 548 mm

  • Trọng lượng: khoảng 1.200 g

  • Tải trọng tối đa: 3 Kg

  • Chức năng xoay 3 chiều

  • Màu đen

Sony cam kết không chỉ cung cấp những sản phẩm, dịch vụ và nội dung mang đến trải nghiệm thú vị mà còn nỗ lực vì mục tiêu của chúng tôi, đó là không làm ảnh hưởng tới môi trường trong tất cả các hoạt động kinh doanh. Tìm hiểu thêm về Sony và môi trường