Hình ảnh của Tấm kính bảo vệ màn hình
Hình ảnh của Tấm kính bảo vệ màn hình
Thông số kỹ thuật
  • Kích thước (R x C x D): Xấp xỉ 2 7/8 x 2 1/8 x 1/32 inch (70,4 x 52,1 x 0,51 mm)

  • Trọng lượng: Xấp xỉ 3,6 g (0,2 oz)

Tìm hiểu thêm về các tính năng tiết kiệm năng lượng,cũng như cam kết của chúng tôi về môi trường và một tương lai bền vững hơn. Truy cập trang web eco của chúng tôi