BỘ PHỤ KIỆN ACC-TRDCJ

Có thể sạc từ máy tính hoặc qua bộ chuyển đổi AC

ACC-TRDCJ SYI

Bộ phụ kiện nguồn với một pin sạc LITHIUM ion loại J và bộ sạc nhỏ gọn

Danh sách cửa hàng

Sản phẩm này của Sony có bán tại hệ thống phân phối bao gồm những cửa hàng dưới đây:

Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator