BAO ĐỰNG MỀM

Bảo vệ máy ảnh, máy quay và phụ kiện

LCS-SL20/BC1SYH

Vỏ chắc chắn để bảo vệ thiết bị, với nhiều ngăn tiện lợi và ngăn phụ có thể điều chỉnh giúp sắp xếp gọn gàng.

Danh sách cửa hàng

Sản phẩm này của Sony có bán tại hệ thống phân phối bao gồm những cửa hàng dưới đây:

Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator