X80L | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)

X80L Series

NEW

Thông số kỹ thuật

6 sản phẩm