Chi tiết câu chuyện Alpha Universe
Tạo video

Dù bạn là nhà sáng tạo độc lập hay thành viên của công ty sản xuất phim, Sony cũng có nhiều giải pháp video đáp ứng nhu cầu của bạn. Hãy tìm hiểu xem Sony có thể tiếp sức cho hành trình sáng tạo video của bạn như thế nào.   

KHÔNG NGỪNG CHUYỂN ĐỘNG, KIẾN TẠO KIỆT TÁC

Alpha 7S III
Dòng điện ảnh