Joshua Se - Se Wei Chern
Alpha Universe

Joshua Se - Se Wei Chern

Malaysia
Du lịch

Một nhà làm phim 25 tuổi người Malaysia đã đi du lịch khắp thế giới để ghi lại nội dung du lịch và video thương mại. Thông qua đoạn video tự làm, anh muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tư cách là một nhà làm phim trẻ. Là một người cầu toàn, anh luôn tìm thiết bị tốt hơn để mang đến video có chất lượng hình ảnh cao hơn. Máy ảnh không chỉ là một công cụ, mà cònlà thứ có thể biến trí tưởng tượng của nhà làm phim thành hiện thực.

Thiết bị của Se Wei
ILCE-6400
Alpha 6400

ILCE-6400