Travip - Yêu Máy Bay - Trần Việt Phương
Alpha Universe

Travip - Yêu Máy Bay - Trần Việt Phương

Du lịch
Việt Nam

Một kênh Youtube về du lịch.

Bộ sưu tập
Thiết bị của Trần Việt
FDR-X3000 / FDR-X3000R
FDR-X3000 4K Action Cam có Wi-Fi & GPS

FDR-X3000 / FDR-X3000R

VCT-STG1
Báng tay cầm VCT-STG1

VCT-STG1

AKA-FGP1
Tay cầm xỏ ngón

AKA-FGP1

VCT-AMP1
Chân máy đơn năng động cho Action Cam

VCT-AMP1

VCT-BPM1
Giá gắn vào ba lô VCT-BPM1 cho Action Cam

VCT-BPM1

VCT-SCM1
Giác hút

VCT-SCM1

AKA-MCP1
Kính lọc bảo vệ đa tráng

AKA-MCP1

Dòng SR-UX2A
Thẻ nhớ microSD dòng SR-UX2A

Dòng SR-UX2A