BangRipiu - Ikhsan Wakhida
Alpha Universe

BangRipiu - Ikhsan Wakhida

Indonesia
Phụ kiện

BangRipiu là một kênh đánh giá phụ kiện, chuyên đánh giá tất cả các loại phụ kiện của điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy ảnh và tai nghe.

Thiết bị của Ikhsan

ILCE-6400

Alpha 6400

ILCE-6400