SINGAPORE

DARREN SOH

Singapore không phải là một thành phố lớn - nhưng bù lại, thành phố này sở hữu đường chân trời rất đẹp và “ăn ảnh”. Qua nhiều năm, đường chân trời của Singapore đã thay đổi rất nhiều. Dù một số người có thể cho rằng đường chân trời ấy nay đã quá đông đúc nhưng rõ ràng là nó ngày càng đẹp hơn và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau thế hệ của tôi. Cũng bởi vẻ đẹp ngày càng độc đáo này mà tôi đã tự đặt cho mình sứ mệnh phải ghi lại được những đổi thay và phát triển của đường chân trời ấy ở Singapore.

SEL1635GM
FE 16-35mm F2.8 GM

SEL1635GM

SEL1224G
FE 12-24mm F4 G

SEL1224G

CÔNG NGHỆ G MASTER: Cải tiến phía sau SEL1635GM

BỘ PHIM VỀ NHỮNG ỐNG KÍNH BẤT HỦ: Lưu giữ từng khoảnh khắc