Hỗ trợ cho  Interchangeable Lens

Hỗ trợ sản phẩm

Duyệt tìm loại máy của bạn


Lớp trải nghiệm

Tham gia lớp trải nghiệm sản phẩm

Các lớp trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí được tổ chức thường xuyên tại các Sony Center

Đăng ký tham gia

Sửa chữa

Thông tin bảo hành

Xem thêm

Kiểm tra thời hạn bảo hành gốc

Xem thêm

Phí sửa chữa

Xem thêm

Trung tâm bảo hành

xem thêm