var deviceType = (window.innerWidth > 480 && window.innerWidth < 769) ? {isTablet: true} : (window.innerWidth > 768 ? {isDesktop: true} : {isPhone: true}); || (deviceType.isPhone && loadSSTFontForMobile) c9.649,0,17.5,7.851,17.5,17.5v129c0,9.649-7.851,17.5-17.5,17.5H107.5z M107.5,352c-9.649,0-17.5-7.851-17.5-17.5v-129 c0-9.649,7.851-17.5,17.5-17.5h817c9.649,0,17.5,7.851,17.5,17.5v129c0,9.649-7.851,17.5-17.5,17.5H107.5z" tabindex="-1">
Trang chủ   ›   Hỗ trợ   ›   Máy ảnh KTS Cyber-shot™   ›   LCJ-THC

Hỗ trợ cho Máy ảnh KTS Cyber-shot™

LCJ-THC/B-Bao đựng máy

LCJ-THC

Useful Information

Bảng tương thích thẻ nhớ
 
Trang ứng dụng PlayMemories

Đây không phải là sản phẩm bạn đang tìm sao?

Nguồn bổ sung

 • »

  Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng

  Bạn có ý kiến, thông tin phản hồi hoặc lời nhận xét nào không? Chúng tôi rất mong nhận được từ bạn!

 • »

  Trung tâm bảo hành

  Danh sách các trung tâm bảo hành của Sony tại Việt Nam

 • »

  Cửa hàng bán lẻ

  Danh sách cửa hàng bán lẻ ở Việt Nam