Bản tin

Đăng ký nhận bản tin
Đăng ký nhận bản tin của Sony để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất và những chương trình khuyến mãi của Sony. Hãy tham gia bây giờ!
Cập nhật thông tin đăng ký
Thay đổi hoặc sửa lại thông tin đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận bản tin tại đây.
Danh sách bản tin
Với hình thức thư điện tử, Sony mong muốn mang đến người tiêu dùng những thông tin thường nhật và mới nhất về tất cả các sản phẩm mới cũng như những lợi ích mà Sony mong muốn mang đến người tiêu dùng như khuyến mãi hay những cơ hội mua sắm khác.