Thông tin Trang web

Trợ giúp

Thông tin hỗ trợ

Sản phẩm

Tôi muốn…

Xem một nhánh sản phẩm

Không thể tìm thấy thông tin cần thiết trên trang?

Không thể xem trang

Kiểm tra xem bạn có đang sử dụng một trong những trình duyệt được hỗ trợ.
Kiểm tra xem bạn đã thiết lập các hiệu chỉnh cần thiết của trình duyệt
Bảo đảm rằng bạn đã cài đặt các plug-in.
Chỉnh lại kích cỡ phông chữ.

Các trình duyệt hỗ trợ

Để có thể xem tốt nhất cho trang này, bạn nên dung một trong những trình duyệt sau:.

Để nâng cấp lên bản mới nhất của những trình duyệt này. Bấm vào liên kết bên cạnh.

Hiệu chỉnh trình duyệt

Những hiệu chỉnh dưới đây phải được hiệu chỉnh. Vui lòng bấm vào liên kết sau để xem chi tiết.:

Plug-ins

Cần phải có các plug-ins sau để xem được một cách đầy đủ các nội dung trên trang.

  • Adobe Flash (tải về tại:Windows | Mac)
  • Adobe Acrobat Reader (tải về tại:Windows | Mac)
  • Quicktime Player (tải về tại:Windows | Mac)

Click vào liên kết trên để tải plug-in về.

Hiệu chỉnh kích cỡ phông chữ

Trong tất cả các trang, bên phía phải, bạn sẽ thấy 3 nút cho phép hiệu chỉnh kích cỡ phông chữ. Bấm vào các nút này để tăng hoặc giảm kích cỡ phông chữ.Trường hợp vẫn xảy ra lỗi?

Vui lòng báo về cho chúng tôi trong trường hợp vẫn xảy ra lỗi / hoặc thông báo có một liên kết không hoạt động..Có câu hỏi liên quan đến sản phẩm?

Vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông Tin Khách Hàng.