Quan hệ cộng đồng

Tầm nhìn toàn cầu từ Sony
Sony cam kết mạnh mẽ trong việc sử dụng năng lực độc đáo mình để phát triển các cách tiếp cận sáng tạo và thực tiễn kinh doanh thành công nhằm giúp duy trì một xã hội bền vững cho thế hệ mai sau. Tìm hiểu thêm về tầm nhìn toàn cầu và những thành tựu ​của Sony tại đây.
Cam kết về môi trường
Sony nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tự nhiên để tạo ra xã hội bền vững cho thế hệ tương lai. Hãy xem cách Sony đang kết hợp tinh thần sáng tạo và công nghệ xanh của mình để đạt được môi trường sạch hoàn toàn vào năm 2050. Con đường đi đến môi trường xanh Road to Zero bắt nguồn từ đây.
Kết nối cộng đồng
Với mục tiêu tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống của cộng đồng nơi Sony đang hoạt động, các nhân viên của Sony đang tích cực tham gia vô số các hoạt động thiết thực cùng các hoạt động hướng đến thế hệ tương lai ở tại cộng đồng địa phương và trên toàn cầu.
Báo cáo hoạt động CSR
Báo cáo CSR hàng năm là một trong những nỗ lực của Sony trong việc đảm bảo công bố thông tin chính xác và minh bạc đến cổ đông và những người quan tâm. Tìm hiểu thêm về các hoạt động CSR thực hiện bởi Sony trên toàn thế giới trong năm tài chính.