Giới thiệu

Thông tin chung
Câu chuyện của Sony bắt đầu vào năm 1946 tại Nhật Bản từ ước mơ và nhiệt huyết của hai chàng trai trẻ. Cả Masaru Ibuka và Akio Morita đã chung tay để xây dựng ước mơ về một tập đoàn thành công trên toàn cầu. Hãy tìm hiểu thêm về câu chuyện của chúng tôi và những gì chúng tôi đã làm trong phần này.
Quan hệ cộng đồng
Sony ý thức sâu sắc rằng phương châm kinh doanh của mình phải luôn đi liền với lợi ích của cộng đồng. Hãy cùng tìm hiểu những hoạt động cho cộng đồng của Sony.
Tuyển dụng
Tại Sony, ở mọi vị trí công việc từ nhân viên đến cấp quản lý cao nhất, chúng tôi có một môi trường làm việc nhiều cơ hội và thú vị.