Máy tính xách tay VAIO™

Sony đề xuất sử dụng Windows 8.