Máy tính xách tay VAIO™

Lựa chọn và so sánh VAIO FW
Bộ sưu tập các sản phẩm máy tính cá nhân VAIO của Sony sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn. Đối với công việc, màn hình LCD cực sáng cho bạn màu sắc sống động, thích hợp để hội thảo hình ảnh và các sản phẩm VAIO được tích hợp ổ cứng lớn thuận tiện cho việc lưu trữ. Khi giải trí, bộ xử lý đồ họa mạnh mẻ sẽ giúp việc thưởng thức các bộ phim thêm nhiều hứng khởi.
Đánh dấu vào các ô kiểm tra

Các mẫu hiện tại

SVT11215SGB

Giá bán
22.990.000 VNĐ

SVD13217PGB

Giá bán
49.990.000 VNĐ

SVD13211SGW

Giá bán
34.990.000 VNĐ

SVE14A37CVH

Giá bán
25.990.000 VNĐ

SVE14A35CVB

Giá bán
19.990.000 VNĐ

SVE11135CVB

Giá bán
9.990.000 VNĐ

SVE14136CVB

Giá bán
15.990.000 VNĐ

SVE14132CVW

Giá bán
11.490.000 VNĐ

SVE14131CVW

Giá bán
10.990.000 VNĐ

SVE15138CVB

Giá bán
21.990.000 VNĐ

SVE15136CVW

Giá bán
16.990.000 VNĐ

SVE15133CVB

Giá bán
12.490.000 VNĐ

SVE14A26CVH

Giá bán
22.990.000 VNĐ

SVE14A25CVB

Giá bán
18.990.000 VNĐ

SVE11125CVW

Giá bán
8.990.000 VNĐ

SVE14126CVW

Giá bán
15.990.000 VNĐ

SVE14122CVW

Giá bán
11.490.000 VNĐ

SVE15127CVB

Giá bán
18.990.000 VNĐ

SVE15126CVW

Giá bán
16.990.000 VNĐ

SVE15123CVW

Giá bán
13.490.000 VNĐ

SVE14A16FGH

Giá bán
22.990.000 VNĐ

SVE14A15FGW

Giá bán
17.990.000 VNĐ

SVE11115EGW

Giá bán
8.990.000 VNĐ

SVE14115FGP

Giá bán
14.990.000 VNĐ

SVE14112EGW

Giá bán
10.990.000 VNĐ

SVE15117FGW

Giá bán
15.990.000 VNĐ

SVE15115EGP

Giá bán
14.990.000 VNĐ

SVE15113EGB

Giá bán
11.990.000 VNĐ

SVS13132CVB

Giá bán
18.990.000 VNĐ

SVS13A25PGB

Giá bán
29.990.000 VNĐ

SVP11216SGB

Giá bán
23.990.000 VNĐ

SVP13213SGB

Giá bán
24.990.000 VNĐ

SVP13218PGB

Giá bán
35.990.000 VNĐ

SVP13223SGS

Giá bán
24.990.000 VNĐ

SVF13N12SGS
SVF13N17PGB
SVF13N22SGS
SVF14N12SGB
SVF14N16SGB
SVF14N22SGB
SVF14N26SGB
SVF13N27PGB
SVF14217SGB
SVF1421BSGB
SVF1421DSGB
SVF1421ESGB
SVF1421PSGB
SVF1421QSGB
SVF14327SGB
SVF14328SGB
SVF15217SGB
SVF1521CSGB
SVF1521DSGB
SVF15322SGB
SVF15328SGB
SVF1532CSGB
SVF14A16SGS
SVF14A15SGB
SVF15A13SGB
SVD11215CVB
VPCZ227GG/X
VPCZ217GG/X
VPCZ128GG/XQ
VPCZ126GG/B
VPCZ117GG/X
VPCZ116GG/B
VGN-Z56GG/B
VGN-Z46GD/B
VGN-Z36GD/B
VGN-Z26GN/B
SVS13137PGB
SVS13136PGB
SVS13126PGB
SVS13123CVB
SVS15125CVB
SVS13112EGB
SVS13117GGB
SVS13A15GGB
SVS15115FGB
SVS15116GGB
SVT13137CVS
SVT13136CVS
SVT14126CVS
SVT13126CVS
SVT13125CVS
SVT14115CVS
SVT11113FGS
SVT13115FGS
SVZ13115GGXI
VPCSA35GG/BI
VPCSB35FG/B
VPCSB36FG/B
VPCSB38GG/B
VPCSB18GG/B
VPCSB16FG/B
VPCSA25GG/BI
VPCSB28GG/B
VPCSB26FG/B
VPCSB25FG/B
VPCS125FG/B
VPCS117GG/B
VPCS115FG/B
VPCYB35AG/P
VPCYB15AG/P
VPCYA15FG/B
VPCCA35FG/D
VPCCA36FG/B
VPCCA16FG/B
VPCCA15FG/D
VPCEH35EG/B
VPCEG38FG/L
VPCEG36EG/B
VPCEH38FG/B
VPCEL25EG/B
VPCEH25EG/B
VPCEH28FG/B
VPCEG26EG/B
VPCEG28FG/L
VPCEL15EG/B
VPCEH18FG/W
VPCEH15EG/B
VPCEG18FG/P
VPCEG16EG/W
VPCEB42EG/WI
VPCEB45FG/W
VPCEA42EG/WI
VPCEA45FG/L
VPCEA25FG/P
VPCEA22EG/BI
VPCEA16FG/L
VPCEA15FG/P
VPCEA12EG/WI
VPCEB22EG/WI
VPCEB15FG/P
VPCEB12EG/WIE1
VPCF237HG/BI
VPCF217HG/BI
VPCF115FG/B
VPCX135LG/X
VPCX125LG/S
VPCX115LG/B
VPCCW1ZEG/BU
VPCCW26FG/P
VPCCW16FG/P
VPCCW15FG/W
VPCW216AG/L
VPCW125AG/P
VPCW115XG/P
VPCM126AG/P
VGN-TT46GG/B
VGN-TT36GD/B
VGN-TT26GN/B
VPCP115KG/B
VGN-P33GK/W
VGN-P23G/W
VGN-NW23GE/B
VGN-FW55GF/B
VGN-FW45GJ/B
VGN-FW35G/B
VGN-SR56GG/B
VGN-SR53GF/B
VGN-SR46GD/B
VGN-SR36GN/B
VGN-SR26GN/B
VGN-CS36GJ/J
VGN-CS33G/W
VGN-CS26G/P
VGN-CS16G/Q
 
 
*Giá trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
*Màu sắc và kích thước của sản phẩm thật có thể khác biệt với hình ảnh trên màn hình
So sánh các sản phẩm
Lựa chọn sản phẩm