Việt Nam
Giới thiệu | Tuyển dụng | Tin tức | Bảng thuật ngữ | Trợ giúp | Sơ đồ trang | Liên hệ
The most unexpected combinations you can imagine you can make real.

make.believe là một thông điệp hơn là một khẩu hiệu tiếp thị.

Đây là một thông điệp. Và một lời hứa. Chúng tôi hứa với bạn rằng bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, điều có thể thành hiện thực - đây là ý nghĩa của make.believe. Chúng tôi làm điều đó như thế nào? Bằng cách sử dụng trí tưởng tượng của chúng tôi để mở khóa sức mạnh trí tưởng tượng của bạn, việc phát minh hầu hết những trải nghiệm đột phá là để bạn có thể sử dụng công nghệ của chúng tôi, suy nghỉ của chúng tôi và tinh thần sáng tạo của chúng tôi để ước mơ, vận hành, sáng tạo và đổi mới. Ý nghĩa của dấu chấm trong make.believe là gì? Đó là nơi mà trí tưởng tượng trở thành hiện thực sự và bạn là được trải nghiệm.