Đi thẳng đến Nội dung
Asia & Oceania

Select your country or region

Cookies on Sony websites

We use cookies to provide you with the best website experience. Next time you vist us we will use a cookie to present the site in the language you select today. You can always change it again later by looking for the language selector on the bottom of any page. Or, if you prefer not to use cookies at all, you can change your settings at any time.

Chú thích cuối trang

  1. 1Màu sắc và kích thước sản phẩm thật có thể khác so với hình ảnh hiển thị.
  2. 2Màu sắc và tính năng của sản phẩm có thể thay đổi theo từng model và quốc gia.
  3. 34K: 3,840 x 2,160 pixels.
  4. 4Dịch vụ sẵn có tùy theo khu vực. Một phần hoặc toàn bộ phần mềm/dịch vụ được cài đặt trên sản phẩm hoặc cho phép truy cập trên sản phẩm có thể được thay đổi, không được tiếp tục, xóa, tạm ngừng hoặc chấm dứt mà không cần phải thông báo.
  5. 5Các tính năng và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.