Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Recovery Center phiên bản 1.4.1.20090423.0 và giải quyết các triệu chứng sau đây:

 

1. Không thể tạo Recovery-media sau khi cài đặt Windows Vista Service Pack 2

 

 Tải về sẵn có:

VAIO Recovery Center cập nhật chương trình 1.4.1.20090423.0

Tên tập tin : EP0000177282.exe

Dung lượng tập tin : 2,49 MB (2.620.272 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO Recovery Center Update Program 1.4.1.20090423.0

Phiên bản

  • 1.4.1.20090423.0

Kích thước

  • 2.49MB

Ngày phát hành

  • 2009-05-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về một thư mục tạm thời hoặc tải về trực tiếp (Vui lòng ghi nhớ thư mục này để tham khảo sau này).

2. Vào thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp vào EP0000177282.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong cài đặt wizard.

4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.