Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Recovery Center phiên bản 1.1.4.10.200903270 và giải quyết các triệu chứng sau đây:

1. Không thể tạo Recovery-phương tiện truyền thông sau khi cài đặt Windows Vista Service Pack 2

 Sẵn sàng tải về:

VAIO Recovery Center cập nhật chương trình 1.1.4.10.200903270

Tên tập tin : EP0000177276.exe

Dung lượng tập tin: 2,49 MB (2.612.992 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO Recovery Center Update Program 1.1.4.10.200903270

Phiên bản

  • 1.1.4.10.200903270

Kích thước

  • 2.49MB

Ngày phát hành

  • 2009-05-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về một thư mục tạm thời hoặc tải về trực tiếp (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).

2. Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp vào EP0000177276.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong wizard cài đặt.

4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.