Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp VAIO Recovery Center lên phiên bản 1.5.1.200904230 và giải quyết sự cố sau:

1. Không thể tại đĩa phục hồi hệ thống sau khi cài đặt Windows Vista Service Pack 2

 

File cung cấp:
Chương trình nâng cấp VAIO Recovery Center 1.5.1.200904230
Tên file: EP0000174663.exe
Kích thước: 2.51 MB (2,637,280 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Để cài đặt chương trình nâng cấp VAIO Recovery Center 1.5.1.200904230

Phiên bản

  • 1.5.1.200904230

Kích thước

  • 2.51MB

Ngày phát hành

  • 2009-05-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file về thư mục tạm hoặc thư mục dành cho việc tải file (Vui lòng ghi chú lại thư mục này để tham khảo về sau).
2. Vào thư mục lưu file vừa tải về và double-click EP0000174663.exe.
3. Theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.