Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp VAIO Media plus lên phiên bản 1.4.1.04160 và khắc phục sự cố sau:

1. Không thể xem ảnh thumbnails của hình ảnh và phim lưu trên Network Attached Storage.

 

File cung cấp tải về:
Chương trình nâng cấp VAIO Media plus phiên bản 1.4.1.04160
Tên file: EP0000179388.exe
Kích thước: 2.73 MB (2,868,272 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Để cài đặt chương trình nâng cấp VAIO Media plus phiên bản 1.4.1.04160

Phiên bản

  • 1.4.1.04160

Kích thước

  • 2.73MB

Ngày phát hành

  • 2009-06-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file về thư mục tạm hoặc thư mục dành cho việc tải về (Vui lòng ghi chú lại thư mục này để tham khảo sau).
2. Đến thư mục lưu file tải về và double-click EP0000179388.exe.
3. Theo chỉ dẫn hiển thị trên màn hình hướng dẫn cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra việc cài đặt thành công chưa
1. Vui lòng kiểm tra file C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\Version.txt xem đã chứa 1.4.1.04160 chưa.