Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp NVIDIA Graphics Driver lên phiên bản 7.15.11.6760

 

Sửa lỗi:

1. BSOD xuất hiện khi kết nối với một số TV không phải của Sony qua cổng HDMI


File Download:
Nâng cấp Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 7.15.11.6760

Tên file: EP0000185336.exe

Kích thước: 57.5 MB (60,305,408 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Để cài đặt nâng cấp Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 7.15.11.6760

Phiên bản

  • 7.15.11.6760

Kích thước

  • 57.5MB

Ngày phát hành

  • 2009-06-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file EP0000185336.exe.
2. Vào Start\Settings\Control Panel.
3. Chọn biểu tượng Add/Remove Programs.
4. Chọn NVIDIA Drivers và nhấn nút Change/Remove.
5. Chọn Next/OK/Go để toàn tất việc gỡ bỏ phiên bản cũ (Chọn tất cả các mục NVIDIA để gỡ bỏ nếu cần thiết)
6. Khởi động lại hệ thống
7. Chạy EP0000185336.exe, và sau đó nhấn Next để hoàn tất cài đặt.
8. Khởi động lại hệ thống.

Kiểm tra cài đặt thành công không
1. Kiểm tra thông tin sau trong device manager:

Device Name: NVIDIA GeForce 8xxx
Version: 7.15.11.6760