Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCW115XA
 • VPCW115XH
 • VGN-P23T
 • VGN-P23G
 • VPCW115XW
 • VPCW115XG

Thông tin bản tải xuống này

 Chương trình này sẽ nâng cấp  VAIO Manual Utility Version 3.0.1.09030

Tải về :

VAIO Manual Utility Phiên bản 3.0.1.09030

Tên tập tin: EP0000206742.exe
Dung lượng: 9.44 MB (9,904,128 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt VAIO Manual Utility Version 3.0.1.09030

Phiên bản

 • 3.0.1.09030

Kích thước

 • 9.44MB

Ngày phát hành

 • 2009-09-10

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

 

1.  Tải tập tin về một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2.  Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp EP0000206742.exe..
3.  Làm theo hướng dẫn hiển thị trong cài đặt.

4.  Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.
 
Để kiểm tra xem việc cài đặt là thành công

1. Mở C:\Program Files\Sony\VAIO Control Center\Version.txt.

 2. Kiểm tra xem nội dung bao gồm 3.0.1.09030.