Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-FW36TJ
  • VGN-FW36GJ
  • VGN-FW37GY
  • VGN-FW36SJ

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (ATI) lên phiên bản 8.583.2.2000 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Màn hình xanh thỉnh thoảng xuất hiện với 0x116
- Âm thanh xuất ra bị mất khi kết nối với BRAVIA TV KDL-26M4000
- Tiếng nhiễu có thể xuất hiện trong khi phát lại nội dung BD nào đó bằng WinDVDBD

 

Chương trình chỉ áp dụng cho Windows Vista 64 Bit.

 

Tải về:

Graphics Driver (ATI) Version 8.583.2.2000 

Tên tập tin: EP0000204447.exe

Kích thước: 108 MB (114,139,136 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Graphics Driver (ATI) Version 8.583.2.2000

Phiên bản

  • 8.583.2.2000

Kích thước

  • 108.0MB

Ngày phát hành

  • 2009-09-10

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1.  Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2.  Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000204447.exe.
3.  Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4.  Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra xem việc cài đặt có thành công hay không:

1. Vào Device Manager

2. Dưới Display Adapter, nhấp phải vào ATI Mobility Radeon HD

3. Nhấp vào Properties

 

Device Name: ATI Mobility Radeon HD xxxx
Date(yyyy/mm/dd): 2009/05/14
Version: 8.583.2.2000
Digital Signature: Yes