Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp Audio Driver (Realtek) HDMI Version 6.0.1.5653 và giải quyết các hiện tương sau :

- AC3 đi qua âm thanh ngay từ đầu là không nghe.
- Hệ thống đôi khi dừng  trả lời trong thời gian khởi động lại máy với màn hình được gắn HDMI.

 

Tải về
Audio Driver (Realtek) HDMI Version 6.0.1.5653
Tên tập tin: EP0000204697.exe
Dung lượng : 93.5 MB (98,136,064 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Audio Driver (Realtek) HDMI Version 6.0.1.5653

Phiên bản

  • 6.0.1.5653

Kích thước

  • 93.5MB

Ngày phát hành

  • 2009-09-10

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

Gỡ bỏ các phiên bản trước nếu nó đã được cài đặt.

Để gỡ bỏ, vui lòng tham khảo các bước sau đây.
1. Vào Control Panel

2.Trong Programs and Features, chọn Dolby Control Center và thực hiện việc gỡ bỏ nếu nó tồn tại

3.Trong Programs and Features, chọn Realtek High Definition Audio Driver và thực hiện gỡ bỏ
4. Khởi đông lại máy tính

 

Các bước cài đặt:

1.  Tải tập tin về một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2.  Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp EP0000204697.exe
3.  Làm theo hướng dẫn hiển thị trong cài đặt.

4.  Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.
Để kiểm tra xem việc cài đặt là thành công
1. Mở Device Manager

2. Bên dướic Sound, video and game controllers.

 

Tên thiết bị: Realtek High Definition Audio
Phiên bản: 6.0.1.5653
Digital Signature: Yes

Tên thiết bị: ATI HDMI Audio
Phiên bản: 6.0.1.5692
Digital Signature: Yes