Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-CR25G
 • VGN-CR26GN
 • VGN-CR23M
 • VGN-CR25S
 • VGN-CR22G
 • VGN-CR25T
 • VGN-CR23G
 • VGN-CR24G
 • VGN-CR26MN
 • VGN-CR23S

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Sony NC Device

Phiên bản

 • 7.0.0.5

Kích thước

 • 1.08MB

Ngày phát hành

 • 2008-03-04

Yêu cầu hệ thống

 • Windows Vista SP2 32bit

Tải xuống

QUAN TRỌNG: Trước  khi bắt đầu chạy chương trình nâng cấp, ngắt kết nối toàn bộ các thiết bị phần cứng ngoài, bao gồm cả PC Cards v.v.
Lưu ý: Trước khi chạy chương trình, đảm bảo rằng máy tính VAIO đang sử dụng bộ sạc AC adapter kèm theo máy.
Lưu ý: Lưu trữ toàn bộ các dữ liệu/ tập tin và đóng hết tất cả các chương trình đang chạy.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SONYNC.EXE về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào SONYNC.EXE để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Tại hộp thoại License Agreement dialog, đọc điều khoản. Nhấp chọn I Agree để tiếp tục cài đặt.
LƯU Ý: Một số hộp thoại tóm tắt có thể xuất hiện trong suốt quá trình cài đặt. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
5. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.