Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Firmware của Keyboard Receiver lên phiên bản 1.86 và sẽ cung cấp các lợi ích sau:

- Khắc phục vấn đề đầu vào bàn phím số 1 bị mất sau khi hệ điều hành khởi động/khởi động lại/quay lại chế độ ngủ đông.
- Khắc phục vấn đề trì hoãn chọn lọc USB.
- Cải thiện cảm giác lặp lại các phím khi đang nhấn và giữ một vài phím.
Các tải về hiện có:
Cập nhật Firmware Keyboard Receiver lên phiên bản 1.86
Tên tập tin: EP0000323846.exe
Kích thước tập tin: 5.41 MB (5,681,152 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • EP0000323846.exe

Phiên bản

  • 1.86

Kích thước

  • 5.41MB

Ngày phát hành

  • 2016-01-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về trực tiếp (vui lòng ghi chú thư mục này để tham khảo sau này).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000323846.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong cài đặt wizard.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính

Các bước để cập nhật firmware
1. Cắmbộ chuyển đổi nguồn AC vào máy tính bảng.
2. Chạy EP0000323846.exe.
3. Chạm nhẹ vào nút Update. (thông báo Updating firmware... hiển thị. Đợi khoảng 1 phút.)
4. Sau khi thông điệp Update Success!!! được hiển thị, chạm nhẹ vào nút Ghép.
5. Hoàn thành việc ghép nối thủ công theo hướng dẫn của Ghép nối bàn phím không dây với máy tính VAIO của bạn.
6. Chạm nhẹ vào nút Close.
7. Khởi động lại hệ thống.

Đường dẫn xác minh
Kiểm tra sự chính xác của các thiết bị sau đây trong quản lý thiết bị;

USB Composite Device (Location: Port_#0001.Hub_#0003) -> Properties -> Details tab -> Bus reported device description

Phiên bản kiểm tra sau khi cài đặt
WUSB NL Dongle V1.86