Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Keyboard Receiver Firmware lên phiên bản 1.81 và sẽ:

- Sửa chữa vấn đề ngưng chọn USB
- Sửa chữa vấn đề bàn phím khi nhấn nút liên tục hoặc nhấn giữ khoảng 6 giây

Tải về:
Cập nhật Keyboard Receiver Firmware phiên bản 1.81
Tên tập tin: EP0000322548.exe
Kích thước tập tin: 5.41 MB (5,681,152 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Keyboard Receiver Firmware Update version 1.81

Phiên bản

  • 1.81

Kích thước

  • 5.41MB

Ngày phát hành

  • 2015-03-11

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo)
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000322548.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên cài đặt màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt

Hãy lưu ý:
1. Bạn cần hoàn thành 2 bước; 1. Update (cập nhật) và 2. Pairing (ghép nối), để ứng dụng phần mềm này
2. Không đặt PC vào trong chế độ Sleep, khởi động lại và tắt máy trước khi tiến hành 2 bước Update và Pairing

Các bước để cập nhật phần mềm
1. Gắn sạc AC đến máy
2. Chạy EP0000322548.exe.
3. Nhấn vào Update. (Updating firmware... thông báo hiển thị. Đợi khoảng 1 phút.)
4. Sau khi Update Success (cập nhật thành công)!!! thông báo hiển thị, nhấn vào Pairing.
5. Hoàn thành ghép nối theo hướng dẫn của Pairing the Wireless Keyboard with Your VAIO Computer (Ghép nối bàn phím không dây với máy tính VAIO của bạn)
6. Nhấn vào nút Close .
7. Khởi động lại hệ thống.

Xác minh đường truyền
Kiểm tra đặc tính của thiết bị trong quản lý thiết bị

Thiết bị kết nối USB (Vị trí: Port_#0001.Hub_#0003) -> Properties -> Details tab -> Bus reported device description

Kiểm tra phiên bản sau khi cài đặt
WUSB NL Dongle V1.81