Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) thành phiên bản 9.18.13.2762 và sẽ :

- Sữa chữa các vấn đề bảo mật.

 

Tải về:
Graphics Driver (NVIDIA) cập nhật phiên bản 9.18.13.2762
Tập tin: EP0000317699.exe
Kích thước: 198 MB (207,925,248 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (NVIDIA) Update version 9.18.13.2762

Phiên bản

  • 9.18.13.2762

Kích thước

  • 198.0MB

Ngày phát hành

  • 2014-04-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000317699.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys
2. Phiên bản là 9.18.13.2762.