Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ nâng cấp NFC Driver  thành phiên bản 6.5.9.0 và giải quyết vấn đề sau:

 

- Thỉnh thoảng chức năng NFC không hoạt động vì các thiết lập đăng kí không đúng

 

Tải về:

NFC Driver Update version 6.5.9.0

Tên tập tin: EP0000317701.exe

Kích thước: 16.4 MB (17,231,872 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • NFC Driver cập nhật phiên bản 6.5.9.0

Phiên bản

  • 6.5.9.0

Kích thước

  • 16.4MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000317701.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\UMDF\NxpNfpProvider.dll

2. Phiên bản là 6.5.9.0.