Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) thành phiên bản 9.18.13.2762 và sẽ:

- Sửa chữa một số vấn đề bảo mật.

 

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 9.18.13.2762
Tập tin: EP0000318767.exe
Kích thước: 198 MB (207,925,248 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 9.18.13.2762

Phiên bản

  • 9.18.13.2762

Kích thước

  • 198.0MB

Ngày phát hành

  • 2014-01-25

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000318767.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys
2. Phiên bản là 9.18.13.2762.