Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật PlayMemories Home thành phiên bản 3.0.21.11211

- Hỗ trợ Windows 8.1

Tải về:
PlayMemories Home Updater phiên bản 3.0.21.11211
Tập tin: EP0000316932.exe
Kích thước: 2.63 MB (2,764,800 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • PlayMemories Home Updater phiên bản 3.0.21.11211

Phiên bản

  • 3.0.21.11211

Kích thước

  • 2.63MB

Ngày phát hành

  • 2014-01-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000316932.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .

Kiểm tra cài đặt thành công:
1.Mở trình duyệt của PlayMemories Home
2.Nhấp vào 'Help'
3.Nhấp 'About PlayMemories Home'
4.Phiên bản là 3.0.21.11211.