Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek) thành phiên bản 6.0.1.7106

 

Tải về:
Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.7106
Tập tin: EP0000317091.exe
Kích thước: 157 MB (165,543,936 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Audio Driver (Realtek) phiên bản 6.0.1.7106

Phiên bản

  • 6.0.1.7106

Kích thước

  • 157.0MB

Ngày phát hành

  • 2014-01-11

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000317091.exe.
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính .
Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2. Phiên bản là 6.0.1.7106.