Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Intel) lên phiên bản 16.1.3.1 sẽ khắc phục hiện tượng sau:

- Kết nối WLAN không ổn định
- Vấn đề chuyển tập tin thông qua WLAN

Tải về:
Wireless LAN Driver (Intel) Update version 16.1.3.1
Tên tập tin: EP0000306999.exe
Kích thước tập tin: 87.7 MB (92,061,696 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Wireless LAN Driver (Intel) phiên bản 16.1.3.1

Phiên bản

  • 16.1.3.1

Kích thước

  • 87.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-08-23

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000306999.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\Drivers\NETwew02.sys
2. Phiên bản là 16.1.3.1.