Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 6.1.9.05290/6.0.15.05290 và khắc phục hiện tượng sau:

- Đèn nên bàn phím tự động chuyển sang chế độ thiết lập "turn on when any key is pressed" khi hệ thống được tiếp tục từ chuột USB.

Tải về:
Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.1.9.05290/6.0.15.05290
Tên tập tin: EP0000299458.exe
Kích thước tập tin: 15.0 MB (15,781,888 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.1.9.05290/6.0.15.05290

Phiên bản

  • 6.1.9.05290/6.0.15.05290

Kích thước

  • 15.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-06-25

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download(Vui lòng lưu ý thư mục này để tiệ tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000299458.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 6.1.9.05290 hoặc 6.0.15.05290.