Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R0170D6 và:

- Cập nhật VAIO Care Rescue Mode
- Cải thiện kiểm soát nhiệt độ

- Đèn nguồn LED đôi khi trở nên thất thường

Tải về:
BIOS Update version R0170D6
Tên tập tin: EP0000295577.exe
Kích thước tập tin: 6.67 MB (6,995,968 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật BIOS phiên bản R0170D6

Phiên bản

  • R0170D6

Kích thước

  • 6.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-04-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download( Vui lòng lưu ý thư mục này để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000295577.exe.
3. Thục hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở VAIO Care -> System Information
2. Phiên bản BIOS là R0170D6.