Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) SPP lên phiên bản 1.0.0.13090 và khắc phục hiện tượng sau:

- Khi nút ASSIST được nhấn để chạy VAIO Care (Rescue Mode) công cụ phục hồi để thực hiện phục hồi hệ thống, các thiết lập bảo vệ của ổ C sẽ trở nên không hợp lệ, và điểm phục hồi sẽ không được tạo.

Tải về:
VAIO Care (Rescue Mode) SPP Update version 1.0.0.13090
Tên tập tin: EP0000285437.exe
Kích thước tập tin: 1.17 MB (1,228,800 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) SPP phiên bản 1.0.0.13090

Phiên bản

  • 1.0.0.13090

Kích thước

  • 1.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) SPP lên phiên bản 1.0.0.13090 và khắc phục hiện tượng sau:

- Khi nút ASSIST được nhấn để chạy VAIO Care (Rescue Mode) công cụ phục hồi để thực hiện phục hồi hệ thống, các thiết lập bảo vệ của ổ C sẽ trở nên không hợp lệ, và điểm phục hồi sẽ không được tạo.

Tải về:
VAIO Care (Rescue Mode) SPP Update version 1.0.0.13090
Tên tập tin: EP0000285437.exe
Kích thước tập tin: 1.17 MB (1,228,800 bytes)