Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) lên phiên bản 6.1.7601.92 và khắc phục những điều sau:

- Đọc/viết không thành công trên thẻ SDHC của Sony.

Tải về:
Cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) phiên bản 6.1.7601.92
Tên tập tin: EP0000270787.exe
Kích thước tập tin: 9.36 MB (9,822,208 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) phiên bản 6.1.7601.92

Phiên bản

  • 6.1.7601.92

Kích thước

  • 9.0MB

Ngày phát hành

  • 2012-08-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1.Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Tới thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đôi chuột vào EP0000270787.exe
3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong trình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính


Cài đặt thành công:
1. Mở C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys
2. Phiên bản là 6.1.7601.92.