Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật  USB 3.0 Driver(Renesas) thành phiên bản 2.1.28.0 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Lỗi phát sinh khi hoạt động.

Tải về:
Cập nhật USB 3.0 Driver(Renesas) phiên bản 2.1.28.0
Tên tập tin: EP0000265238.exe
Kích thước: 7.76 MB (8,138,752 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật USB 3.0 Driver(Renesas) phiên bản 2.1.28.0

Phiên bản

  • 2.1.28.0

Kích thước

  • 7.0MB

Ngày phát hành

  • 2012-04-20

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin .exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000265238.exe để bắt đầu cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\nusb3ver.dll
2. Phiên bản là 2.1.28.0