Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật SATA Driver (Intel) HIPM Disable Registry Patch thành phiên bản 110830 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Lỗi RAID xảy ra trong quá trình khởi động Hệ Điều Hành

Tải về:
Cập nhật SATA Driver (Intel) HIPM Disable Registry Patch phiên bản 110830
Tên tập tin: EP0000255979.exe
Kích thước: 1.16 MB (1,224,704 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật SATA Driver (Intel) HIPM Disable Registry Patch phiên bản 110830

Phiên bản

  • 110830

Kích thước

  • 1.0MB

Ngày phát hành

  • 2011-09-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin EP0000255979.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.
Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port0\LPM
3. Phiên bản là 110830