Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ126GF
 • VPCZ129GW
 • VPCZ128GG
 • VPCZ126GW
 • VPCZ129GG
 • VPCZ127GG
 • VPCZ126GH
 • VPCZ126GA
 • VPCZ126GG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật SATA Driver (Intel) (RAID) lên phiên bản 9.6.0.1014 và sẽ khắc phục sự cố sau:

- Tiêu tốn một khoảng thời gian để hệ thống khởi động vào Windows.

Tải về sẵn có:
SATA Driver (Intel) (RAID) Update version 9.6.0.1014
Tên tập tin: EP0000228104.exe
Kích thước tập tin: 9.87 MB (10,358,784 bytes) 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt SATA Driver (Intel) (RAID) Update phiên bản 9.6.0.1014 dành cho Windows XP

Phiên bản

 • 9.6.0.1014

Kích thước

 • 9.87MB

Ngày phát hành

 • 2010-10-01

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Tải xuống

Quan trọng:

Đảm bảo bản vá lỗi này được cài đặt sau khi cài đặt bản vá lỗi sau;

SATA Registry Update version 1.0.0.07280

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000228104.exe. để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Kiểm tra việc cài đặt thành công:
1. Vào Device Manager > IDE ATA/ATAPI AHCI Controller
2. Nhấp phải vào Intel(R) ICH8M-E/ICH9M-E/5 Series/6 Series SATA RAID Controller > Porperties > thẻ Driver
3. Version là 9.6.0.1014