Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGC-LN15T
  • VGC-LV17G
  • VGC-LT28G
  • VGC-LN15G

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Blu-ray Drive UJ-225-BSX1 Firmware lên phiên bản Q113 và sẽ kích hoạt tính năng hỗ trợ cho việc đọc đĩa BD-R LtH Media.

Tải về:
Blu-ray Drive UJ-225-BSX1 Firmware Update version Q113
Tên tập tin: EP0000228581.exe
Kích thước: 1.50 MB (1,581,056 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật Firmware Blu-ray Drive UJ-225-BSX1 phiên bản Q113

Phiên bản

  • Q113

Kích thước

  • 1.5MB

Ngày phát hành

  • 2010-08-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit

Tải xuống

Quan trọng:

Phần cập nhật này chỉ áp dụng cho các model có ổ quang UJ-225-BSX1.

Nếu không, đừng cài đặt.

Kiểm tra:

1. Vào Device Manager

2. Mở rộng DVD/CD-ROM Drives để hiển thị model Optical Driver.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)

2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000228581.exe
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Tiến hành cài đặt lại.
2. Nếu cập nhật thành công, thông báo It is unnecessary to update sẽ xuất hiện.