Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cài đặt VAIO Care phiên bản 5.1.0.12110. Bản cài đặt này chỉ áp dụng cho Hệ điều hành Windows Vista được cài đặt sẵn.

Để biết thêm về VAIO Care phiên bản 5, vui lòng nhấp vào đây.

Tải về sẵn có:
VAIO Care version 5.1.0.12110
Tên tập tin: VAIOCARES.EXE
Kích thước tập tin: 21.9 MB (22,978,488 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO Care phiên bản 5.1.0.12110

Phiên bản

  • 5.1.0.12110

Kích thước

  • 21.9MB

Ngày phát hành

  • 2010-08-04

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào VAIOCARES.EXE.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.