Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ nâng cấp Rescue Data thành phiên bản 1.0.00.18080 và sẽ giải quyết các hiện tương sau :

- Vấn đề ghi đĩa
- Lỗi thất bại khi tạo RFT(Rescue File Table).

Tải về:
Rescue Data Update Program version 1.0.00.18080
Tên tập tin: EP0000226145.exe
Kích thước: 2.06 MB (2,166,784 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Rescue Data Update Program version 1.0.00.18080

Phiên bản

  • 1.0.00.18080

Kích thước

  • 2.06MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000226145.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra quá trình cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\P1Update
3. appid should indicate EP0000226145