Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp VAIO Media plus TrayIcon Loop thành phiên bản 1.0.0.06040 và đã cập nhật tập tin Version.txt thành phiên bản gần nhất.

Tải về:
VAIO Media plus TrayIcon Loop Patch phiên bản 1.0.0.06040

Tên tập tin: EP0000226125.exe
Kích thước : 2.36 MB (2,478,080 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO Media plus TrayIcon Loop Patch version 1.0.0.06040

Phiên bản

  • 1.0.0.06040

Kích thước

  • 2.36MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows XP
  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và nhấp đúp vào EP0000226125.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.